Čištění a impregnace dlažby

Čištění dlažby, mytí dlažby, impregnace a oživení dlažby je naše firma Facility Cleaning Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě.

Kontaktujte nás

Čištění dlažby

Čištění dlažby, čištění dlažeb, čištění dlažby Praha, mytí dlažby, mytí dlažeb, čištění keramické dlažby, čištění teracové dlažby, čištění zámkové dlažby, čištění žulové dlažby, čištění bazénové dlažby, čištění betonové dlažby, čištění cotto dlažby, čištění mramorové dlažby, čištění pískovcové dlažby, impregnace dlažby, protiskluzné nátěry dlažby je naše firma Facility Cleaning Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic Diamond Professional™ a norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™ ve spolupráci s našimi výhradními partnery firmami Redimax s.r.o. a Dema Dekor CZ s.r.o.

Facility Cleaning Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru textilního průmyslu.

Čištění dlažby, renovace dlažby a její profesionální údržba je díky moderní době a nově vyráběným materiálů a technologiím čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti dlažbových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Facility Cleaning Servis®. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.

Čištění a renovace dlažby

Čištění dlažby, renovace dlažby je prováděna za stranu našich pracovníků a techniků dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu dlažbových povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku. 

Čištění dlažby, renovace dlažby a její profesionální údržba je díky moderní době a nově vyráběným materiálů a technologiím čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti dlažbových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Facility Cleaning Servis®. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.

Čištění dlažby, renovace dlažby a její profesionální údržba jde ruku v ruce s filozofií a založením firmy Facility Cleaning Servis® od roku 2005 v České Republice. Naše praxe započala již v 90-tých letech dvacátého století v České a Slovenské republice a následně v 90-tých letech v Rakousku a Německu, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Čištění dlažby, renovace dlažby a její profesionální údržba jde ruku v ruce s filozofií firmy Facility Cleaning Servis®, jejíž posláním je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti renovace dlažby, hloubkové čištění dlažby, revitalizace dlažby, extrakční čištění dlažby, mokré čištění dlažby, vlhké čištění dlažby, pěnové čištění dlažby, antibakteriální čištění dlažby, suché parní čištění dlažby, desinfekce dlažby, dezodorace dlažby, protišpinivá ochrana dlažby, impregnace dlažby včetně inspekce a posudků dlažbových povrchů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™ a firemních standardů, směrnic a norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™ v rámci naší firmy Facility Cleaning Servis®.

Čištění a renovace dlažby

Vedoucí pracovníci firmy Facility Cleaning Servis® a jejich – naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.

Tímto všem za tuto možnost děkujeme a uvádíme např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Jiří Kudrna (čištění a ochrana povrchů), Pavel Hrubý (profesionální čistící systémy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Videogalerie

Firemní know-how, členství a certifikace firmy

Posláním firmy Facility Cleaning Servis® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti služeb – renovace dlažby, hloubkové čištění dlažby, revitalizace dlažby, extrakční čištění dlažby, mokré čištění dlažby, vlhké čištění dlažby, pěnové čištění dlažby, antibakteriální čištění dlažby, suché parní čištění dlažby, desinfekci dlažby, dezodoraci dlažby, protišpinivou ochrana dlažby, impregnaci dlažby včetně inspekce a posudků dřevěných povrchů v souladu s naším interním kodexem Diamond Professional™ a standardů, směrnic a norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

Čištění a renovace dlažby
Čištění a renovace dlažby
Čištění a renovace dlažby

Facility Cleaning Servis® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s dřevěnými a přírodními povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu povrchů a revitalizaci povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor. Revitalizace – čištění a údržba dlažbových povrchů není pouze odstranění viditelného nepořádku. Jde především o údržbu a ochranu svěřených hodnot a majetku.

Facility Cleaning Servis® je členem asociace IFMA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu Diamond Professional™. Asociace IFMA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Facility Cleaning Servis® je členem asociace NWFA od roku 2010. Posláním asociace NWFA je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, čištění, renovace a revitalizace podlahových dlažbových povrchů včetně ochrany přírodních podlahových a dlažbových povrchů. Asociace NWFA slouží jako nezávislý certifikačním a školící orgán, který vytváří, stanovuje a podporuje vysoké standardy a etiku obchodní a odborně způsobilé komunikace, technické znalosti v rámci inspekce povrchů v oblasti čištění a revitalizace průmyslových a bytových povrchů. NWFA a její certifikace také zajišťuje, že pokud spotřebitelé si objednají certifikovanou a odborně způsobilou a proškolenou firmu v rámci systému NWFA, tak si mohou počítat s experty, kteří budou poskytovat přiměřenou jistotu, že práce budou dokončeny v souladu s nevyšší kvalitou poskytovaných služeb a možného požadovaného výsledku.

Čištění a renovace dlažby
Čištění a renovace dlažby
Čištění a renovace dlažby

Facility Cleaning Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (koberce, kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace dlažbových povrchů a textilních materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Facility Cleaning Servis® je certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému hloubkového čištění a renovace dlažby a podlahových povrchů švýcarské firmy MOSMATIC. Patentní renovační a čistící systémy dlažbových povrchů firmy MOSMATIC jsou unikátními a patentními systémy pro renovaci a čištění dlažbových podlah a radikálně posouvají současné hranice údržby a čištění dlažby a přinášejí bezkonkurenční výsledky.

Facility Cleaning Servis® je výhradní certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému hloubkového čištění a renovace dlažby a podlahových povrchů americké firmy ROTOVAC. Patentní renovační a čistící systémy dlažbových povrchů firmy ROTOVAC – Rotovac Powerwand, Rotovac 360, Rotovac DHX, Rotovac WideTrack, and Rotovac CFX jsou unikátními a patentními systémy pro renovaci a čištění dlažbových podlah a radikálně posouvají současné hranice údržby a čištění dlažby a přinášejí bezkonkurenční výsledky.

Čištění a renovace dlažby
Čištění a renovace dlažby

Facility Cleaning Servis® je certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému německé firmy Dr. Schutz. Rok 1955 byl rokem zrodu původně malé firmy Chema Chemie, která se postupem času proměnila v dnešní obchodní skupinu Dr. Schutz® Group. Za 60 let se mnohé změnilo. Byla postavena nová továrna na zelené louce, rozšířena výzkumná a vývojová laboratoř, postaveno nové školicí centrum Dr. Karl Schutz Schulungsakademie. Výhradním partnerem pro Českou republiku a Slovenskou republiku je společnost DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Facility Cleaning Servis® je certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému rakouské firmy Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování dlažby, keramiky a kamenných povrchů. Impregnace a konzervace dlažby systémem Finalit® nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí tyto ochranné systémy Finalit® již velmi dlouhou dobu je prestižní certifikovanou aplikační firmou.

Služby firmy Facility Cleaning Servis® a Vaše spokojenost s námi provedenými realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti čištění dlažby, renovace dlažby, údržby dlažby a jejich impregnace a ochrany kde vyhledáváme nové kvalitní přípravky, nástroje, technologie a postupy abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Proč firma Facility Cleaning Servis®?

 1. Komplexnost revitalizace povrchů
 2. Profesionální zázemí a přístup
 3. Administrativní zázemí a agenda
 4. Metodická prováděcí odbornost
 5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy

 1. IKEA Česká republika
 2. Stát Česká republika
 3. Rakouské velvyslanectví
 4. Ambasády Praha
 5. Úřad vlády ČR

Firma Facility Cleaning Servis®

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémovou údržbu dlažby, čištění dlažby, renovaci dlažby a jejich ochranu a jejich impregnaci od A do Z. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a VIP klientského komfortu.

Firma Facility Cleaning Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
 • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
 • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
 • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
 • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Facility Cleaning Servis® a naši profesionální partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů, přípravků, strojového a technologického vybavení a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a renovace, čištění a údržby dlažby.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

ADVANCE MATERIALS
DEMA DEKOR
HP TRADING s.r.o.
BELLINZONI
LEGEN BRANDS USA
SANTOEMA

ANKER TECHNOLOGY
NANO PROFESIONAL
REDIMAX & HTC SYSTEM
KRÄNZLE ČR
WEHA SYSTEM
BIERCHMEIER SYSTEM

DR. SCHUTZ
FINALIT
FN NANO
3M CZECH
ROTOVAC
PROCHEM

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Facility Cleaning Servis®

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů