Odstranění žvýkaček párou

Odstranění žvýkaček, odstraňování žvýkaček, čištění žvýkaček, odstraňování žvýkaček horkou párou, chemické odstraňování žvýkaček, horkovodní tlakové odstraňování žvýkaček, odstraňování žvýkaček z chodníků, odstraňování žvýkaček z nástupišť, odstraňování žvýkaček z veřejných prostranství zajištuje firma Facility Cleaning Servis® systémem GUMBUSTERS™ dle odborně způsobilé certifikace AHPC™ v rámci České republiky.

Odstranění žvýkaček

Odstranění žvýkaček je prováděno patentním certifikovaným systémem GUMBUSTERS™ a profi horkovodními, parními a čistícími systémy OFFSPRAY STEAM CLEANER jako antibakteriální

Odstranění žvýkaček je prováděno dle norem ISIS System Professional™ a AHPC™. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků a svěřeného majetku. Potřebujete zajistit odstranění žvýkaček v obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkových objektech ve Vašem regionu? Jsme Vám plně k dispozici.

Žvýkačky a jejich historie

Žvýkačka není žádným objevem moderní doby, jak by se mohlo zdát. Žvýkací guma je lidstvu známa už od doby kamenné. Již staří Mayové používali k přežvykování hmotu zvanou chicle, tedy pryskyřici či mízu ze stromu rodu Sapodilla. Žvýkačka, jak ji známe dnes, se vyrábí z jejího syntetického ekvivalentu, kaučukovitého materiálu zvaného polyisobutylen (PIB), který se rovněž používá k výrobě různých fólií, lepicích a těsnicích prostředků, leukoplastí a podobně. Polyisobutylen, z něhož se vyrábí žvýkací guma, se následně smíchá z různými zvláčňovadly. Tajemství takového PIB spočívá v tom, že měkne v poměrně úzkém teplotním rozmezí. Je to materiál, který je pevný a snadno se tvaruje, ale v našich ústech je měkký tak akorát a snadno se zpracovává, tedy žvýká.

Odstranění žvýkaček

Odstranění žvýkaček a vstupní informace

Odstranění žvýkaček a inspekce rozsahu a hloubky znečištění povrchů od žvýkaček je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdých venkovních površích. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním dlažbových a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Odstranění žvýkaček a filozofie naší firmy Facility Cleaning Servis® se zaměřuje na vhodnou a optimální balanci mezi tradičními postupy a moderními technologickými postupy a to přinejmenším jejich optimálním propojením. Důvodem je fakt, že používání tradičních technologií se stalo a stává a bude stávat jedním z předpokladů profesionální a odborně způsobilé obnovy původních památkových hodnot budov a objektů či prostor a to např. jejich vzhledu kloubící se změnou současného a budoucího životního stylu a vývoje potřeb využití objektů a povrchů.

Odstranění žvýkaček vyžaduje pro renomované čistící a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Odstranění žvýkaček

Odstranění žvýkaček a objednávka

Objednávka odstranění žvýkaček předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné odstranění žvýkaček objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky odstranění žvýkaček a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

Odstranění žvýkaček

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ povrchu
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Odstranění žvýkaček a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení odstranění žvýkaček vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

Odstranění žvýkaček

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka odstranění žvýkaček vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Technologické informace a odstranění žvýkaček

Odstranění žvýkaček

Odhozené a zašlapané žvýkačky představují obrovský čistící problém na všech veřejných místech, pěších zónách, rezidenčních a reprezentativních zónách, letištích, pakovacích zónách a parkovištích, kulturních a sportovních prostranstvích a venkovních površích jako takových. Naším cílem a cílem naší technologie GUM BUSTERS® je dosáhnout výsledku „Co vidíte čisté, udržujte čisté“.

Odhozené a zašlapané a nečištěné žvýkačky mají silný negativní vizuální dojem způsobující v těchto významných prostranstvích a oblastech negativní ekonomický a ekologický vliv. Prostřednictvím našich služeb a ekologicky šetrné a mobilní technologie GUM BUSTERS®, jenž odstraňuje žvýkačky rychle a bez obtíží do zcela čistého stavu, kdy je žvýkačka přehřátou párou a ekologicky odbouratelnou chemickou složkou Gum Busters Gel® rozpuštěna na vodu a zbytkové mechanické části, které se rozfoukají tlakovou párou lze veřejné povrchy uvést do zcela čistého stavu.

Speciálně vyvinutá technika GUM BUSTERS® může být použita na téměř všech površích včetně asfaltu, betonu, dlažby, přírodního kamene a většiny koberců a dalších povrchů. Žvýkačka je odstraněna pomocí parního systému vysokou teplotou, nízkým tlakem a jedinečnou biologicky odbouratelnou přísadou s následným odsátím či rozprášením.

Odstranění žvýkaček

Steam cleaning pavement sidewalk of gum spewed out by yobs

Technologie ekologického parního odstranění žvýkaček je založena na nízkém tlaku, vysoké teplotě a hydrodynamickém objemu suché / mokré / ostré páry v kombinaci s patentní biologickou rozpouštěcí složkou Gum Busters Gel®. Tato technologie je osvědčená jako ekologicky šetrná čistící a odstraňující technika s maximální šetrností vůči čištěným povrchům bez změny jejich struktury či povrchového tlakového poškození. Výsledkem je naprosto čistý a dezinfikovaný povrch bez žvýkaček povrchového znehodnocení v maximální časové efektivitě.

Oblasti použití odstranění žvýkaček | GUM BUSTERS®

Odstranění žvýkaček

 • GASTRO PROVOZY
 • RESTAURACE
 • WC / TOALETY
 • CHODNÍKY
 • PARKOVIŠTĚ
 • LETIŠTĚ
 • KULTURNÍ OBJEKTY
 • REZIDENČNÍ ZÓNY
 • REPREZENTATIVNÍ ZÓNY
 • NÁMĚSTÍ
 • AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
 • VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
 • ZASTÁVKY MHD

Parní čistící systém GUM BUSTERS® je nejvýkonnějším parním čistícím systémem s elektro ohřevem s množstvím páry, které je využitelné od základního parního mytí až po odstranění mastnost a žvýkaček bez omezení dosahu. Patentní řešení pro čištění odolných nečistot, žvýkaček, samolepek, plakátů, graffiti, minerálního znečištění v rámci veřejných ploch a prostranství bez nutnosti napojení na vodu s možností alternativního napojení na elektřinu.

Parní čištění a čištění párou je závislé na dvou hlavních fyzikálních veličinách a to tlaku a rychlosti výdeji – průtoku vyvinuté páry v parním stroji a jeho ohřevníku. V našich parních čističích GUM BUSTERS® je pára vyráběna pod tlakem od 10bar (vs. běžné elektrické čističe 3,2bar). Pára tedy vystupuje z trysky rychlostí cca 170 km/h. Díky tomuto vysokému impulznímu účinku je možné účinně odstranit nečistoty za použití pouze parního čističe bez potřeby použití agresivních čistících chemikálií v kombinaci s biologicky odbouratelnou složkou Gum Busters Gel®.

Ukázka referenčních realizačních úkonů

Odstranění žvýkaček