Interní kodex firmy

Čištění dlažby, čištění dlažeb, čištění dlažby Praha, mytí dlažby, mytí dlažeb, čištění keramické dlažby, čištění teracové dlažby, čištění zámkové dlažby, čištění žulové dlažby, čištění bazénové dlažby, čištění betonové dlažby, čištění cotto dlažby, čištění mramorové dlažby, čištění pískovcové dlažby, impregnace dlažby, protiskluzné nátěry dlažby je naše firma Facility Cleaning Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic Diamond Professional™ a norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™.

Čištění dlažby Praha

ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu dlažbových povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Čištění dlažby PrahaTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany dřevěných a přírodních povrchů a podlah a svěřeného majetku.

Kodex nebo-li kodifikace podnikání a standardů firmy Facility Cleaning Servis® je souhrnem obsahu podnikání a znamená především zákonodárnou činnost směřující k vytvoření soustavného jednotného, sborníku právních předpisů čili zákoníku souboru oblasti celofiremního kodexu. Kromě toho označuje se však dotčeným výrazem i samotný výsledek zákonodárné činnosti a to v případě odborně způsobilých čistících úkonových služeb v oblasti čištění dlažeb.

Hlavní vizí firmy Facility Cleaning Servis® v oblasti řemeslných prací a odborné renovace, čištění a ochrany dlažeb a dlažbových podlah, je patřit mezi špičkové čistící centra a firmy, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní technologie za použití revolučních ekonomických metodických procesů. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol rozvíjet potenciál naší společnosti. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, dodavatelům, ale také naší společnosti.

Posláním firmy Facility Cleaning Servis® je, šířit osvětu a vědění, jak pomocí novodobých technologií, tak zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby od renovace dlažby, hloubkové čištění dlažby, revitalizace dlažby, extrakční čištění dlažby, mokré čištění dlažby, vlhké čištění dlažby, pěnové čištění dlažby, antibakteriální čištění dlažby, suché parní čištění dlažby, desinfekce dlažby, dezodorace dlažby, protišpinivá ochrana dlažby, impregnace dlažby dle interních směrnic Diamond Professional™, norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

Filozofií firmy Facility Cleaning Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti renovace dlažby, hloubkové čištění dlažby, revitalizace dlažby, extrakční čištění dlažby, mokré čištění dlažby, vlhké čištění dlažby, pěnové čištění dlažby, antibakteriální čištění dlažby, suché parní čištění dlažby, desinfekce dlažby, dezodorace dlažby, protišpinivá ochrana dlažby, impregnace dlažby prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků.

Čištění dlažby Praha

Kodex Diamond Professional™ naší firmě dlouhodobě pomáhá k docílení a naplnění našeho poslání, vizí a cílů díky, kterým sdílíme tyto hodnoty:

 • Jednání s nadšením
 • Podnikavost a tvořivost
 • Efektivní komunikace
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a spolehlivost
 • Čestnost a korektnost
 • Odbornost a znalost problematiky
 • Ekologie a životní prostředí
 • Serióznost a dobrá pověst

Čištění dlažby Praha

Firemní kodex Diamond Professional™ zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

 • Prosazování a hájení ZÁJMŮ KLIENTA ve všech etapách realizace a případu.
 • Klient má nárok na úplnou INFORMOVANOST o všech krocích podniknutých naší společností ve věci jeho realizace a případu. Společnost proto vždy informuje klienta o chystaných záměrech a vyžaduje si jejich schválení klientem.
 • Naprostá DŮVĚRNOST ohledně všech informací získaných v průběhu realizace případu po neomezenou dobu. Společnost si velmi váží důvěry, která je mu ze strany klienta svěřena.
 • Každý klient má právo na zcela INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k řešení svého případu. Základem pro tento individuální přístup je dokonalé poznání potřeb klienta, analýza realizace a nalezení hodnototvorných faktorů a technologického postupu realizace případů. Pouze hluboká znalost potřeb klienta a analýza stavu realizace u klienta umožňuje jeho správnou realizaci a požadovaný výsledek k oboustranné spokojenosti.

Čištění dlažby Praha

Již od počátků své činnosti v roce 2005 si firma Facility Cleaning Servis® uvědomuje důležitost firemní sociální zodpovědnosti, interní a externí informovanosti a vzdělávání svých zaměstnanců, kolegů a partnerů, což je v souladu s firemní filozofií společnosti Facility Cleaning Servis®.

Facility Cleaning Servis® je oddána principům čestného a poctivého podnikání, s cílem být v České republice a Evropě nejváženějším a nejdůvěryhodnějším partnerem pro obor profesionálních čistících prací a údržby a péče o dlažbu a dlažbové povrchy.

Kodex Diamond Professional™ naší společnosti Facility Cleaning Servis® se vytvářel v souladu s tímto závazkem a jasně vymezuje a definuje naše etické normy, které jsou základním kamenem naší nekompromisní morální integrity.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Facility Cleaning Servis®