WEISS FS PRO

Ochranná impregnace pro žulu a tvrdé horniny

POPIS PRODUKTU

Profesionální impregnace bez rozpouštědel. Ochrana proti vodě, mastnotám a olejům. Pro všechny drsné kameny a také leštěné tvrdé kameny.

VLASTNOSTI

FS PRO zohledňuje velmi vyváženě požadavky na optimální ochranu, dlouhou životnost, otevřenost kamene vůči difuzi par, snadnou a hospodárnou aplikaci impregnace, redukci škodlivých látek při použití a také výslednou estetiku kamene. Také po impregnaci zůstává kameni jeho přirozený vzhled!

FS PRO výborně chrání kapilárně otevřené přírodní a umělé kameny před nečistotami vzniklými vodou, mastnotami, oleji, vosky apod. Tyto nečistoty jsou od povrchu odpuzovány a je možné je zpravidla vyčistit bez použití dalších čisticích prostředků. Impregnovaný povrch je velmi snadno čistitelný také v silně zatěžovaných prostorách, jako např. kuchyně, jídelny, stoly a pulty v interiéru i exteriéru.

Povrchu zůstane zachována jeho přirozená barva a textura. Minimální zvýraznění barvy může nastat ve výjimečných případech v závislosti na typu kamene. Impregnace netvoří žádné vrstvy na povrchu, paropropustnost zůstává zachována. Nedojde k žádnému ovlivnění protiskluzných vlastností povrchu.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou WEISS FS-polymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro vytvoření ochrany na povrchu drsného přírodního a umělého kamene a také leštěných tvrdých kamenů, jako např. žula, rula, břidlice apod. Může být aplikován na zbytkově vlhký povrch. Použití na mokré popř. čerstvě vyčištěné povrchy se ovšem významně nedoporučuje.

Leštěné povrchy mramoru, vápence a jiných kamenů, které jsou citlivé na kyseliny, mohou po impregnaci zmatovatět. Prostudujte si v těchto případech níže možnost alternativních produktů.

Alternativní produkty:
WEISS FS PREMIUM – zesílená ochrana pro silně savé povrchy. WEISS FS FSZ – pro kameninu a jiné slabě savé povrchy.
WEISS FS MARMOR – speciálně pro povrchy citlivé na kyseliny.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C
Produkt neředit! Před upotřebením protřepat. Nanést štětcem, válečkem, houbou nebo mopem sytě na důkladně vyčištěný a suchý povrch. Nechat 5-10 minut nasát. Při vysoké savosti produkt opětovně nanést. Než nátěr naschne, tak jej pomocí hadrů z povrchu bezezbytku dosucha setřít. Alternativně mohou být přebytky staženy gumovou stěrkou. Zakrýt místa, která nemají být impregnována, popř. ihned po kontaktu s produktem tato místa vlhkým hadrem omýt.
Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale ochranný účinek může být o něco slabší.

Podlaha je po cca 30-60 minutách opět pochozí. Ochranná fukce impregnace se vyvine v časovém úseku několika dnů. Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků. Po vyzrání impregnace doporučujeme používat pro běžné denní čištění hedvábné mýdlo WEISS Seidenseife. V silně zatěžovaných prostorách (kuchyně, koupelna, dílna, nákupní centrum) je možné také povrch v pravidelných intervalech ošetřovat produktem WEISS DREI Boden tak, aby docházelo k pravidelnému oživování účinků impregnace.

Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace FS PRO vznikne rušivý a nepříjemný efekt odperlení tekutiny pouze na přechodnou dobu. Vzniká díky povrchovým zbytkům a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20 m2

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,01 g/cm3 při 20°C Barva: transperentní, nažloutlá Pach: ,klinický‘
pH-hodnota: ~ 5-6

UPOZORNĚNÍ

Kvůli stabilizaci je produkt vyroben jako lehce kyselý. Nesmí být proto použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem.

BEZPEČNOST

Neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí není zdraví škodlivý.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

TECHNICKÝ LIST

WEISS FS PRO